Tack för mig!

Jag har nu kommit till näst sista dagen med projektarbetet och detta är mitt sista inlägg här på bloggen. Från början hade Jennie, Emma och jag helt andra tankar och planer kring vårt projektarbete och det var inte förrän i början på sista terminen vi kom fram till att vår produkt skulle bli en blogg. Det var Jennies idé och det var en mycket briljant idé. Eftersom internet och just bloggar har blivit ett så enkelt sätt att nå ut till olika målgrupper har det i efterhand varit nästan lite skrattretande att vi kom på det så pass sent.


Min inriktning och ämne har också ändrat sig under projektets gång. Kanske inte just temat, men sättet att arbeta med och kring det, och förhoppningsvis har en eller flera läsare uppskattat mina inlägg på något vis.

Alkohol och droger har för mig varit ett ämne som ligger mig nära till hjärtat, det har varit lätt men ändå svårt att skriva om det. Det har på många vis gett mig mycket både vad kommer till fakta och till annan erfarenhet. Flertaliga hjälporganisationer har dykt upp under arbetets gång, vilket har blivit som ett utbyte på båda håll. Även om alla mål som jag från början satt upp, inte har uppnåtts, känner jag mig nöjd med arbetet. Anledningen till att jag inte har uppnått alla mina mål har varit för att de har satts för högt och de har vuxit och blivit för många.

Inte har bara ämnet gett mig mycket, men utan hela processen (som jag talade om i ett tidigare inlägg) har gjort mig mer medveten på hur det är att jobba med ett projekt under ett helt år. Allt kan inte göras under ett par veckor, det krävs planering och tålamod. Projektarbetet är något förberedande inför arbetslivet eller vidare studier som kommer senare i livet och jag tror det är viktigt att inse. Skolverket planerar, och det är precis vad de vill att vi också ska göra.


Jag vill passa på att tacka Jennie och Emma för det samarbete vi haft och inte haft. Det har blivit konflikter och det är antagligen bra för vår egen utveckling. Även om vårt samarbete inte blivit särskilt bra under sista delen av projektarbetet har jag, och antagligen de, lärt sig om hur det kan gå till under ett grupparbete. Det är svårt att komma överens även om man i vanliga fall är bra vänner kan det gå snett. Projektarbetet har varit en av de värsta kurserna jag har läst, jag erkänner, och det är antagligen för att det är en av de svåraste att genomföra. Men jag vill också tillägga att det är en av de kurserna jag har lärt mig mest under, inte bara fakta mässigt men också hur att arbeta.


Som jag skrev i början på detta inlägg så är detta det sista ni hör av mig här. Givetvis finns jag andra ställen på nätet, såsom över mejl: julie.hansson@live.se eller på min egen blogg http://www.juliesvarem.blogg.se/

Har ni några frågor gällande vårt projektarbete så ska ni inte vara rädda för att kontakta mig på något av ovanstående. Jag hjälper dig mer än gärna, i så lång utsträckning som jag kan.


Missbrukare eller Anhörig?

Precis som alkoholister finns det hjälpcentraler för drogmissbrukare. Man kan även som anhörig få hjälp genom att prata med psykologer eller människor som har varit med om liknande. Det är lätt att glömma bort anhöriga till missbrukare, men de mår ofta psykiskt dåligt efter långvariga förhållanden med bl.a. stress och oro.


Det finns alltså rehab center för båda missbrukare och anhöriga, självklart med olika funktioner, olika coaching system och arbetsätt.


Jag tänkte först hänvisa anhöriga till olika hjälpcentraler, för de är minst lika viktiga som missbrukaren själv. Det kan vara dumt av mig att personligen säga att missbrukaren själv väljer att bli en missbrukare, men någonstans har alla människor ett val. Ett där man kan säga nej och ett där man kan säga ja. Jag vill inte påstå att detta är ett enkelt val, men det är fortfarande ett val man kan ta som många andra svåra val i livet. De flesta missbruk utvecklas oftast genom kriser, men det är inget som gör det lättare med att fortsätta missbruket utan tvärtom.


Barnen är ofta de som råkar värst ut av alla om en av deras föräldrar på något sätt är missbrukare. De växer upp på en annan nivå med ångest och oro än andra barn, vilket även kan framkalla stress. De kan lättare som vuxen person få svårigheter med relationer och känslor då de som yngre "lärt" sig att förneka och tillbakahålla dessa.


I huvudsak tar barnen på sig fyra olika roller varav den första är föräldrar rollen. Barnet tar på sig en roll som den missbrukande föräldern frånsagt sig. En annan är den som är syndabocken eller rebellen, den tredje är tillbakadragen och syns eller hörs nästan aldrig. Den sista är clownen, den som aldrig tas på allvar.


Det är viktigt att dessa barn blir medvetna om att de inte bär någon skull till deras förälder/föräldrars missbruk. Barnen kan inte göra något själva utan måste inse att föräldrarnas missbruk hänger på dem själva, och att bli frisk är upp till dem själva.


Om du söker på nätet, "anhörig, anhörig till missbrukare, alkoholism" osv. osv. kommer det dyka upp många olika sajter, fakta och information om vart du kan vända dig. Det bästa är att söka lite själv, för då dyker det upp lite olika organisationer i ditt område.


Många glömmer bort att det också finns missbrukare i betydligt yngre åldrar än ens föräldrar. De kommer i alla åldrar och former och grundproblemet bottnar oftast i kriser som uppstått i början på missbruket. Det kan vara svårt för missbrukaren att inse sitt missbruk, så det att ta steget till hjälp är mycket stort och bra. Det är självklart att det på något sätt kan kännas jobbigt att erkänna att man är missbrukare, vi vet alla hur svårt det är att erkänna egna misstag. Att sedan be utomstående om hjälp för att rätta till misstagen är därför givetsvis ännu svårare. Jag menar inte att man ska tycka synd om missbrukaren, men på något sätt är det också viktigt att se det från dennes perspektiv, precis som med allt annat.
 
Som missbrukare eller anhörig kan du i princip vända dig vart som helst, om du är osäker kan du ringa polisen i det område du bor, ta kontakt med kuratorn i skolan, en vuxen person i din omgivning, en god vän du litar på, BUP (barn och ungdomspsykiatrin i ditt område) ja du kan få hjälp nästan var som helst.
Jag vet att det kan vara svårt att ta steget till hjälp, varesig man är missbrukare eller anhörig. Detta säger jag utav egen erfarenhet, men när du väl har tagit detta steg kan vardagen kanske bli lite ljusare, eller åtminstone ljusgrå!


www.bup.nu kommer du till deras huvudsida varav du i den röda cirkeln kan hitta webadressen till BUP i ditt område.


Narkotika & Statistik

Inne på Statens Folkhälsoinstitut kan man hitta olika statistik över ANT (alkohol, narkotika och droger). Nu som "drogdelen" är inlett tänkte jag visa er lite mer skrämmande statisktik. Även om nedanstående inte verkar särskilt skrämmande ska man inte bortse från alla mörkertalen som inte framgår i statistiken. Det kan ge både större och mindre utslag men oftast gällande undersökningar som detta är det förstnämnda som brukar gälla.
Uppdelat i regioner

[1]
Per 10 000 invånare
[1] http://fhi.se/
Cannabis - Hasch

Hasch härstammar från hampväxten Cannabis och innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol) som ger upphov till ett rus. Hasch kan drickas, ätas och rökas. Men det är vanligast att röka i pipor eller handrullande cigaretter.


När hasch konsumeras på något sätt känner man sig till en början avslappnad och ruset kan liknas som en lätt alkoholfylla. Tidsupplevelsen kan för vissa ändras och ibland kan ett par minuter kännas som fler timmar eller också tvärtom. Efter ett tag blir effekten att man tystnar och blir fundersam och sömnig.


Kroppen påverkas på så vis att hjärtat slår snabbare, ögonvitorna blir rödaktiga och ögonen glansiga. Munnen och halsen kan bli torr och man känner sig ibland hungrig eller sugen på sötsaker.
Korttidsminnet och inlärningsförmågan kan även vara nedsatt upp till ett par dagar. När ruset har avklingat finns dock fortfarande THC kvar i kroppen, det är fettlösligt vilket innebär att det lagras i kroppens fettvävnad i tre till fyra veckor. Så sätt påverkas kroppens nervsystem under en längre tid.


Konsumtion av Hasch försämrar en individs förmåga att utnyttja sin intellektuella kompetens och även förmågan att reflektera över sig själv. Hasch är en av orsakerna till att den psykiska mognaden hos unga missbrukare tar längre tid än vanligt. Detta är en kroppslig störning som anses långt mycket farligare än risken för kroppsliga komplikationer.


Den som missbrukat Hasch i årtal blir oftast passiva och avtrubbade, de har svårt för att koncentrera sig och lära sig nya saker. Hos många missbrukare har det utvecklats ett syndrom som kallas amotivationssyndrom vilket innebär att man är passiv och har en oförmåga till att planera sin verksamhet.


Precis som med amfetamin och heroin utvecklas ett beroende och toleransen ökar. Dock så är inte abstinensen av hasch lika stark som andra narkotiska produkter, men givetvis mycket farliga.


Hasch är enligt lagen narkotikaklassat och därför olagligt att köpa, använda eller överhuvudtaget inneha hasch, att sälja, byta, låna ut eller ge bort. Det är också olagligt att odla eller framställa hasch på något annat sätt. Hasch får inte förpackas, transporteras eller förvaras. Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare[1] [2].[1] http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=265

[2] http://www.can.se/sa/node.asp?node=1501

Inlägget ovan stöder inte under några omständigheter försäljning, innehav, konsumtion eller liknande av Hasch. Inlägget är publicerat i förebyggande syfte och om något i texten ovan verkar motstridande, vänligen kontakta mig på go-girls@live.se

Tjiing!
Amfetamin och Kokain

Amfetamin och Kokain är centralstimulerande medel som påverkar det centrala nervsystemet.


Amfetamin framställs på kemisk väg och förekommer vanligen i form av gulaktiga kristaller och är ofta utblandat med icke-narkotiska ämnen.


Kokain framställs från kokabuskens blad och förekommer ofta i vitt, kristallfint pulver. Kokain blandas ofta ut med inaktiva ämnen med samma utseende, eller med aktiva preparat, till exempel lokalbedövningsmedlen prokain och bensokain, eller även ibland med andra centralstimulerande droger.


Amfetamin kan intas som tabletter eller kapslar, genom sniffning eller genom injicering i venerna.

Kokain intas ofta genom att drogen andas in eller snusas genom näsan. Kokain kan också injiceras under huden eller i en ven, eller appliceras direkt på slemhinnorna i munnen, ändtarmen eller slidan.


Effekten av den drog beror alltid på dess mängd och hur den intas. Även tidigare erfarenheter av själva drogen spelar in, liksom den stämning man befinner sig i vid själva intaget. Effekten kan också påverkas om det tas i kombination med andra droger som alkohol eller annan narkotika.


Mindre doser kan ge känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet. Vid mindre doser försvinner även hungerskänslorna och blodtrycket kan stiga.  Kokainruset varar upp till 40 minuter medans amfetaminruset varar i flera timmar.

Lite större doser av amfetamin och kokain kan medföra torr mun, feber, svettning, huvudvärk, otydligsyn och yrsel medans mycket höga doser kan orsaka rodnad, blekhet, mycket snabb eller oregelbunden hjärtverksamhet, darringar, bristande koordination och kollaps. Ofta inträffar även dödsfall vilket brukar kallas för en överdos.


Precis som med alkohol utvecklas en tolerans. Det innebär att man måste öka dosen med droger för att uppnå samma effekt som tidigare. Det som är farligt med detta är när en missbrukare börjar på avvänjning men misslyckas och släpps/rymmer kan kroppens tolerans nivå sjunkit. När missbrukaren tar sin vanliga dos kan detta vara rent för mycket för kroppen och dödsfall av överdos kan alltså inträffa.


Långtidseffekter uppträder efter ett upprepat bruk under längre tid. Många av de fysiska effekterna av långvarit missbruk är desamma som de som uppkommer efter en kort användningstid. På grund av att amfetamin och kokain undertrycker hunger, äter vanliga kroniska missbrukare inte tillräckligt och utvecklas därför olika sjukdomar, som har samband med vitaminbrist och undernäring.


Hos kroniska missbrukare av amfetamin och kokain ersätts ruset gradvis av rastlöshet, extrem retlighet, sömnlösthet, misstänksamhet, delririm, hallucinationer, vanföreställningar, till exempel att insekter och maskar kryper under huden. Detta tillstånd kallas kokain- eller amfetaminpsykos.


Amfetamin och kokain är narkotikaklassade och är enligt lagen olagliga att köpa, använda, inneha, sälja, byta, låna ut eller ge bort. Det är även olagligt att odla och framställa på något annat sätt. Narkotika får enligt lagen inte förpackas, transporteras eller förvaras. Man får heller inte förmedla kontakt mellan köpare, säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare.


Straffet för narkotikabrott sätts efter hur allvarligt brottet är. Vid ringa narkotikabrott kan domstolen döma till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid mer allvarliga brott döms alltid till fängelse, i normalfall till maximalt tre år. Om brottet anses grov, blir domen fängelse i lägst två och högst tio år.[1] [2]Om du någon gång skulle hamna på en fest eller sammankomst där något av detta skulle förekomma, ta dig därifrån så snabbt som möjligt. Varsla polisen, även om det kan vara läskigt eller kännas jobbigt. Det kommer i slutändan vara till stor hjälp på många sätt. Narkotika är olagligt som beskrivit i texten ovan!


 [1] http://www.drogportalen.se/CANTemplates/Page____1950.aspx
[2] http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=235

Tjiing!Vad är egentligen en drog?

Vad menas egentligen med en drog? I allmänhet är det benämning för en rad olika saker. Med ordet drog menar man vanligen ett medel som påverkar både vår sinnesstämning och vår kropp[1]. Det har alltså en betydelse för hur vi människor mår psykiskt och fysiskt. Det är dock ett motstridigt begrepp då det är lite vagt om ordet drog egentligen står för och betyder. Det finns även också delade meningar om skillnaden mellan bruk och missbruk.


Det är även viktigt att vara medveten om skillnaden mellan legala droger och illegala droger. Exempel på tillåtna droger är kaffe (före 1822 var denna dryck förbjuden i Sverige[2]), alkohol (här finns en åldersgräns på 18 år), te, tobak och lugnande läkemedel. Även om de är legala (tillåtna) kan det utvecklas ett missbruk som inte är hälsosamt.

Andra droger såsom olika typer av narkotika är alltså illegala. De har förbjudits av lagstiftarna och all bruk klassas som missbruk.


Området illegala droger är väldigt stort, och man kan dela upp de i olika kategorier:


-          Alkohol

-          Bensodiazepiner (läkemedel, Rohypnol, Benzo..)

-          Dopning (anabola steorider, AAS)

-          Ecstasy (Adam, E, MDMA, XTC)

-          Heroin och andra opiater (Brown Sugar, Fentanyl)

-          Sniffning (Aceton, Bensin, Boffa, Butangas)

-          Amfetamin och Kokain (Coke, Cox, Koks, Kola, Snö, Speed)

-          Cannabis (Braja, Brass, Feting, Ganja, Gräs)

-          GHB (Gobbe, Liquid Ecstasy, Tvål)

-          LSD (Lysergsyredietylamid, Psilocybin)

-          Tobak (cigaretter, snus, nikotin)[3]


Det är mycket fakta under alla dessa kategorier och jag har därför valt att koncentrera mig på Amfetamin och Kokain och Hasch. Jag kommer att göra två åtskilda inlägg, ett om Amfetamin och Kokain och ett om Hasch.[1] Z- konkret. Samhällskunskap A. sidan 216 avsnitt 1.

[2] Z- konkret. Samhällskunskap A. sidan 216 avsnitt 3.

[3] http://www.drugsmart.com/sa/node.asp?node=110

Tjiing!Såhär mycket starksprit finns i .... och så lång tid tar det att förbränna

Du kan även hitta mer information i systembolagets minibok. Den är bra för båda vuxna och barn och är enkel och snabbläst. Du kan hitta den på nätet[1] eller på närmaste systembolag. (med starksprit nedan, menas 40% alkohol).
Inlägget stödjer inte försäljning av alkohol eller de olika varumärkena som illusterars i texten ovan.  Att konsumera alkohol är inte tillåtet för barn under 18 år. Gogirls.blogg.se är en sajt som arbetar förebyggande mot all sorts av droger, om något innehållet i bloggen verkar stötande, var vänligen kontakta oss på go-girls@live.se[1] http://www.systembolagetkampanj.se/aoh/flash.html#/1/


Tjiing!


"Baksmälla beror på en reaktion i hjärnan"

Baksmälla är en reaktion på att vi druckit mer än vi tål. När alkohol konsumeras bedövas hjärnan och när det sedan lämnat kroppen blir det centrala nervsystemet överkänsligt. Detta tar sig uttryck i typiska dagen efter-symptom med huvudvärk, skakningar samt ångest nedstämdhet[1]. Många tror att baksmällan endast beror på att man blir uttorkad, men det är bara en liten del. Nedan kan ni läsa hur giftet påverkar människans kropp.


Uttorkning

Alkoholen påverkar njurarna vilket ökar produktionen av urin. Har du ingen "festblåsa"? Nu vet du att det är för att  njurarna arbetar snabbt!


Sömnrubbningar

Som jag skrev ovan påverkar alkohol det centrala nervsystemet vilket gör att sömncykeln rubbas. Att ta ett glas vin innan man ska sova varje dag, för att känna denne dåsighet för att lättare kunna somna är alltså inte särskilt bra.


Låg blodsockernivå

Levern som bearbetar och förbränner alkoholen, den påverkas även av alkoholen och kan ge låg blodsockernivå. När man har lågblodsocker kan man känna sig yr, utmattad, svag och få humörsvängningar.


Förbränning av alkohol

Som jag nämnde ovan förbränns alkohol i levern, i en tvåstegs process. Etanolen (alkoholen, se tidigare inlägg "Vad är alkohol") förbränns och omvandlas till acetaldehyd som bryts ner till enzymer och omvandlas till ättiksyra. Under förbränningsprocessen påverkas kroppen på så sätt att det kan uppstå hjärtklappningar, illamående, svettningar och hudrodnad.

Alkoholen lämnar kroppen

När alkoholen lämnar kroppen är inte längre det centrala nervsystemet bedövat vilket gör att kroppen blir extra känslig. En del forskare anser att det är denna process som att man mår som sämst[2].


Det är viktigt att förstå att alkohol är ett gift och inte en dryck som konsumeras just för att bli full. Även om samhället inte får alkohol att framstå som något farligt så är det viktigt att alltid vara medveten om detta.

Nästa inlägg kommer jag göra en sammanställning på hur mycket starksprit det finns i olika drycker.
[1] http://www.alko.fi/sw/4686F2AD19406743C225747A004192D5/$File/alkohol_och_hj%C3%A4rnan.pdf

[2] http://www.bakisguiden.se/orsak.phpTjiing!

Beteenden vid olika promillehalter

För att mäta hur mycket alkohol du har i blodet används promille. Promille betyder tusendel och med det menas en liter blod innehåller 1 gram ren alkohol.

Jag tänkte nedan göra en liten lista som beskriver hur full en människa känner sig vid de olika promille halterna.


0,2‰

Redan här kan man upptäcka alkoholeffekter, såsom lätt värmekänsla och det har även en hämningslösande effekt då man får det lättare att prata. Men man har fortfarande förståndet i behåll och inser att det är olämpligt att köra i trafiken.


0,5‰

Här har man minskad precision i rörelser och man blir lättare upprymd.


0,8‰

Det är nu man börjar bli kallad "fjortis påverkad". Man är högljud och utövar överdrivna rörelser. Även en viss alkoholdoft uppstår.


1.0‰

Vid denna promillehalt känner många att de inte vill dricka mer, man pratar sluddrigt och reaktionsförmågan har försämrats rejält. Muskelkontrollen är dålig och man har problem att gå stadigt. Känslorna är svåra att kontrollera.


1,5‰

Nu kallas man "packad". Man raglar och ramlar omkull.


2,0‰

Vid detta tillstånd har man svårt att prata och gå upprätt, man har dubbelseende.


3,0‰

Nu har det gått så pass långt att man inte längre vet vad som händer, man är på väg att bli medvetslös.


4,0‰

Denne halt är dödlig, alkoholförgiftning.


Det finns ingen möjlighet att skriva ut mängden alkohol vid de olika promillehalterna då alla människor påverkas olika beroende på vikt, kroppsbyggnad, ålder och kön[1]..

[1] http://www.algonet.se/~schlyter/Rattfyll.pdf


Har du en anhörig med missbrukareproblem, eller misstänker du att någon är på väg att utveckla ett beroende? Var inte rädd att ta kontakt med utomstående. Det finns många ställen du som anhörig kan få hjälp att förstå och handskas med problemet. Även om det inte är du som är sjuk (ja, alkoholism är faktiskt en sjukdom), påverkas du psykiskt och tyvärr även i bland fysiskt. Tveka inte, det finns en massa hjälp att få där ute. Och om du vill vara anonym så går det hur bra som helst. Ibland är det skönt att bara ha någon som lyssnar!

http://www.aa.se/
http://www.alfagruppen.se/
http://www.bris.se/
http://www.al-anon.se/

Det finns hur många sidor som helst där ute som riktar sig mot att hjälpa anhöriga till alkoholister...
"Dricker inte du då?"

Jag fick en fråga ställd från en anonym läsare igår kopplad till inlägget som skrevs "Vad är alkohol?". Personen i fråga undrar om jag dricker.

Vår blogg är ett projektarbete och personliga frågor är inget som vi känner oss behövade att svara på.
För att lagligt dricka ska man enligt lagen vara 18 år, vilket alla som arbetar med bloggen är. Vi vill inte på något underlag uppmuntra minderåriga läsare att konsumera alkohol, utan tvärtom. Vi vill bl.a. uppmärksamma både minderåriga och vuxna om att alkohol är en gift, vilket jag även påpekade i inlägget. Jag vill förstärka det eftersom det inte finns många där ute som har den tanken i huvudet när de konsumerar alkohol.

Att dricka alkohol är aldrig riskfritt för någon, vad utgår även från statistiken (i inlägget om "Vad är alkohol?") kan man utläsa att det finns en viss del av Sveriges befolkning som årligt dör av alkoholförgiftning och till och med en större andel av alkoholrelaterade sjukdomar.
Även om alkohol är en tillåten drog med vissa begränsingar, så betyder det inte att man måste konsumera det.

Vi här som skriver i bloggen svarar alltså inte på frågor som kan gå mot bloggens syfte och principer. Men vi tar gärna mot frågor rörande de ämnen vi skriver om, och lyfter gärna frågan i ett inlägg. Mejla oss gärna på go-girls@live.se eller lämna en kommentar i kommentarsfältet!
Vad är alkohol?

Vad är egentligen alkohol? När man ställer den frågan förväntar man sig kanske inte ett svar som en grupp med olika giftiga kemiska föreningar[1].


Den alkohol som finns i öl, vin och sprit är kemiskt sätt kolväte med det korrekta namnet etanol. Ur fysiologsikt perspektiv är alkohol en drog som påverkar kroppen på olika sätt. Denna drog är i vårt samhälle tillåten, men med vissa begränsningar. Begränsningarna är att man inte får framställa alkohol hemma, alltså hemmabränt eller "HB" som många ungdomar känner igen det som. Dessutom får alkohol inte konsumeras av vuxna under 18 år.


Alkoholen påverkar hjärnans belöningscentrum i likhet med andra droger, men kan även skada kroppen och skapa ett beroende.

Med beroende menar man att en person inte kan kontrollera sitt drickande, man får svårt att kontrollera sin konsumtion och det behövs mer alkohol för varje gång personen dricker för att uppnå samma "fullhetskänsla".


Om en person som är beroende inte dricker alkohol som den brukar kan den få abstinens. Abstinens är ur kemiskt perspektiv, när en kemisk substans vänt sig till kroppen under en längre period. Beroende på hur länge alkoholkonsumtionen pågått utspelar sig abstinensen olika. Men vanliga symtom är orolighet, ovetande på vart och vem man är, synhallucinationer som upplevs mycket verkliga. Det är mycket påfrestande för hjärtat och om abstinensen är allvarlig kan den utan behandling leda till död[2].


Nedan kan ni se skrämmande statistik på hur många liter 100 % alkohol en tjej och kille konsumerar under ett år i perioden 2000- 2007. Statistiken kommer från Statens folkhälsoinstitut och bygger på en undersökning som kallades för KALK- projektet under åren 1996-1997. Man försökte genom telefonintervjuer få fram så bra data som möjligt om den faktiskta konsumtionen så att försäljningssatistiken kunde kompletteras med uppgifter om den icke registrerade konsumtionen. Denna undersökning bygger på samma princip där 1500 telefonintervjuer görs varje månad[3].  

Även ett diagram på hur mycket alkoholen skadar och dödar följer under där statistiken är hämtad från statens folkhälsoinstitut med Epidemiologiskt Centrum (EpC) vid Socialstyrelsen som källa.

[1] http://www.iq.se/content/om-alkohol-vad-ar.aspx

[2] http://www.tlankarna.se/olika_droger.htm

[3] http://www.fhi.se/templates/Page____388.aspx"Hon luktade alltid sprit"

En sann berättelse från en missbrukares anhörigJag upptäckte inte att min mamma började dricka förrän under sommaren 2006. Några kompisar kom fram till mig och berättade att min mamma luktade sprit. Självklart blev jag arg på dem, för jag kände ingen doft, jag frågade ju till och med henne. Men efter några månader blev jag mer uppmärksam på hennes förhållande till sprit, hennes konstiga beteende vissa dagar. Hur hon ofta var trött mitt på dagen och skulle sova.


Jag insåg väl att hon var alkoholist när jag kunde hitta tomma whiskeyflaskor under skåp och när jag kom på henne dricka vin ur en kaffe mugg klockan tolv på dagen. Hon använde mycket parfym och hade alltid någon sorts lakrits halstabletter för att dölja lukten. I början skällde jag på henne, frågade varför hon luktade sprit och hur hon kunde dricka flera starköl på förmiddagen för att sedan köra bil. Hennes ständiga svar var att hennes halstabletter luktade sprit och att en öl mer eller mindre gjorde ingen skillnad. Hennes missbruk trappades upp medans tiden gick och inget blev gjort, varken från min pappa eller jag. Jag kände ibland att det var mitt fel, jag var anledningen till att hon drack. Jag mådde dåligt jag med, skolan gick åt fel håll, jag som alltid varit så duktig i skolan. Det värsta av allt var att ingen visste. Jag hade ingen att öppna mig för, ingen som kunde hålla min hand och berätta för mig att alkoholism var en sjukdom. Jag tog reda på det själv, för på internet kan man hitta det mesta. I skolan gjorde jag ett fördjupningsarbete om alkoholism, jag kände mig nästan som en expert. Dessutom kunde jag dra många paralleller till min mamma.

En period var hon riktigt dålig, ibland kunde man inte få tag på henne under flera dagar. Jag har ingen aning vart hon tog vägen utan jag var bara medveten om att hon drack. Jag var orolig för att hon en dag skulle dricka för mycket och dö, fast på andra sidan hade det kanske varit skönt då hade det varit över.


Nu idag, tre år senare är hon bättre. Jag har inte så mycket koll på henne eftersom hon bor en bit ifrån oss, men jag tycker det är skönt att ha henne på avstånd. Då är jag inte lika mycket medveten och mitt hopp blir större, jag vågar hoppas på att hon inte dricker, att hon är frisk. Ibland kan hon ringa och vara så full, jag känner igen hennes röst då... Men det händer inte lika ofta längre, hon har dessutom ett heltidsjobb där det är omöjligt att dricka.

Jag ångrar i efterkant att jag inte sökte hjälp mer hjälp. Att jag inte utnyttjade de resurser som vi anhöriga har. Jag var hos BUP några gånger och pratade med en psykolog, men det hjälpte inte. Jag ångrar att mina lärare aldrig har fått veta. En sak jag faktiskt inte ångrar är det jag har varit igenom. Det är fortfarande en lång väg kvar tills jag är psykiskt frisk, jag har svårt för att se andra vuxna dricka. Jag bevakar dem och räknar hur många glas öl eller vin de tar, men jag är på bättringsväg. Jag har många som står bakom min rygg.


Att under nästan fyra år leva med en smygdrickare har varit ett rent helvete, men även också en lärdom för livet. Jag har blivit en helt annan människa som vet att ta ansvar, som vet vad som händer om man går över gränser.


RSS 2.0